Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

vrijdag 29 maart 2024

En dit is dus mijn vierde en laatste Paascreatie die ik heb gemaakt
in een 20 x 20 formaat ....Met een achtergrond van een grasveld
met aan de bovenkant de regenboog alles is van de paper Shelter...
Voor het gras aan de onderkant heb ik flowersoft gebruikt dat lijkt 
net als echt gras zo leuk om te gebruiken....

And this is my fourth Easter creation that I made and the last one of
this collection....With a background of a lawn with at the top a rainbow
everything is a design from the paper Shelter....
For the grass have I used flowersoft that looks so real and so lovely to
use.... The size is 20 x 20.cm....

Op het grasveld dit leuke Paaskonijn met bril op en op de grond
zie je deze grappige jongen liggen ook met bril op....
Beide heb ik in vele lagen gemaakt met verschillende kleurtjes
glitter op de accenten..... Verder nog een ronde Paastekst met ernaast
narcissen in lagen en met glitter erbij....Nog wat Paaseieren en een
3D vlinder en een klein bijtje en uiteraard de Paastext in het geel erbij...

On the lawn you see this funny Easter rabbit with glasses on the ground
a nice young man also with glasses on...
Both have I made in many layers with different colors glitter on the accents...
Further a round Easter text with on the left a bunch of daffodils in layers and
with glitter ....A few Easter eggs also some chocolate ones a 3D butterfly a
little bee and of course the Easter sentiment in yellow...

En dit is de achterkant van de creatie alles ook weer van de
Paper Shelter....Deze heeft een achtergrond  met in het midden
twee hele grote eieren op het gras...Voor het gras heb ik weer
flowersoft gebruikt omdat dit zo leuk staat....

And this is the back of the creation again a design from the
Paper Shelter....This one has a background with in the middle two
large Easter eggs....Again for the grass have I used flowersoft because
I think that it looks so nice...

Voor de grote eieren staat dit stoere Paaskonijn met zijn gave
muts op met tekst....Ik heb hem uiteraard ook weer in vele lagen
gemaakt met glitter op de accenten...Ook hier weer leuke Paasteksten
erbij en een 3D vlinder met bijtje en verschillende Paaseieren erbij...

In front of the large eggs you see this tough rabbit with his hat on
with cool text...I made him of course again in many layers with glitter
on the accents....Here also two lovely easter texts a 3d butterfly with a
little bee and a few Easter eggs with some chocolate ones gain yummy...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
A Place To Start: MARCH 2024 - ANYTHING GOES w/Optional Twist: IT'S HIP TO BE SQUARE! (hereisaplacetostart.blogspot.com)
March 2024 | Park Hopping, My Happy Place (parkhoppingmyhappyplace.com) Easter aprk.. 

maandag 25 maart 2024

En dit is dus mijn derde Paascreatie die ik gemaakt
heb voor een vriendin (ze houd van Olifantjes)...
Met een heel groot konijnenmeisje met een bloem in het
haar en in haar handen...Ik heb haar in lagen erop gemaakt
met gele glitter op de bloemen en groen en zwart op de bladeren
en  het lieveheersbeestje...De achtergrond heb ik weer met rode
inkt bewerkt....Het grote konijn is een plaatje van Polkadoodles
en ik heb deze in het groot uitgeprint...

And this is the third Easter creation that I made for a good friend
( she likes elephants)....With a very big rabbit girl with a flower in
her hair and in her hands....I made her in layers with yellow glitter
on the flower and green and black on the leaf and the ladybug....
The background have I edited with red ink...The large rabbit is a design
from Polkadoodles and I printed  it out large...

Rechts bij het konijn dit schattige olifantje met een
roze balletpakje aan... Het olifantje is in vele lagen
gemaakt met roze glitter op het balletpakje....Met boven
haar een leuke voorjaars/paastekst met daarboven weer
een zelfgemaakte roze 3D bloem.....

On the right you see this cute little elephant with a pink
ballet suite on...The elephant is made in many layers with
pink glitter on the ballet suit...Above the elephant a lovely
spring/Easter text with above that a selfmade pink 3D flower..

En dit is de achterkant van de creatie met ook weer
het grote konijn in lagen erop gemaakt en met glitter...

And this is the back of the creation with again the rabbit
made in 3D with glitter on the accents..

En hier heb ik er links een leuk kuiken uit een ei
bijgedaan dit is ook van Polkadoodles...Het kuiken met 
het ei heb ik weer in vele lagen gemaakt met glitter op de
accenten....Met erboven een leuke gele tekst met daarboven weer
een gele zelfgemaakte 3D bloem helemaal aan de bovenkant heb
ik nog een 3D vlinder gedaan...

And here have I add on the left a sweet chicken coming out of a egg
this is also a design from Polkadoodles...The chicken with the egg
have I made again in many layers with glitter on the accents...
With above a sweet yellow text and above the text another selfmade
3D flower this time in the color yellow at the top you see a 3D butterfly...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
A Place To Start: MARCH 2024 - ANYTHING GOES w/Optional Twist: IT'S HIP TO BE SQUARE! (hereisaplacetostart.blogspot.com)
March 2024 | Park Hopping, My Happy Place (parkhoppingmyhappyplace.com) Easter aprk..
Simply Create Too Challenge Blog: #198 Bunnies & Blooms
The Cutie Pie Challenge Blog: Challenge No #192  Theme: EASTER/MOTHER'S DAY


 

vrijdag 22 maart 2024

En dit is dus de tweede Paascreatie die ik heb gemaakt in de vorm
van een Paasmand met grote eieren erin....
Het kleedje en de grote eieren heb ik in lagen erop gemaakt met op
de eieren gekleurde glitter ( blauw, roze, geel en chameleon)...

And this is the second Easter creation that I made in the shape of a
Easter basket with a few large eggs in it....
The doily and the large eggs have I made in layers with different colors
glitter on the large eggs ( blue, pink, yellow and chameleon)....

Bij de mand zit een konijn zittend op een groot ei dit 
is een plaatje van Polkadoodles.....Ik heb dit konijn in
vele lagen gemaakt met glitter op het ei en op de tulpen
en de lieveheersbeestjes....Ernaast zie je een konijn uit een
ei komen met bovenaan het grote ei  op de bloem een 3d vlinder.
Verder bovenaan links een Paastekst met bij het handvat een gekleurd ei..

At the basket is sitting a rabbit on a big egg this is a image from
Polkadoodles....I made this rabbit in many layers with different colors
glitter on the egg and the tulips and the ladybugs...next to the rabbit you
see another rabbit coming out of a egg with on the flower below the large egg
a 3d butterfly... Further a Easter text on the large eggs and at the handle left
a colored egg made of resin...
..


En dit is de achterkant van de Paasmand met ook hier weer de
grote eieren met het kleedje in lagen en met glitter bewerkt eieren...

And this is the back of the Easter basket with here again  the large 
eggs and the doily made in layers and edited with glitter...

Hier ook weer een ander plaatje van Polkadoodles een
konijn met een groot ei met een strik erom...
Ook deze heb ik weer in vele lagen gemaakt met glitter
op de accenten...Met rechts een grappig roze konijn die
uit de mand komt met een rood ei met gele strepen waar
ik ook weer glitter heb opgedaan...Verder ook hier weer een
leuke paastekst erbij en bij het konijn een roze gehaakte hoed
met strik erop....

Here again another image from Polkadoodles a rabbit with
a large egg with a bow wrapped around it...Again made in 
many layers with glitter on the accents...With on the right coming out
of the basket a funny pink rabbit with a red egg with yellow stripes
where I did again edited glitter on....The last things are the funny Easter
text and a pink crocheted hat with a bow on it...

Bedankt voor je bezoekje en fijn als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
A Place To Start: MARCH 2024 - ANYTHING GOES w/Optional Twist: IT'S HIP TO BE SQUARE! (hereisaplacetostart.blogspot.com)
March 2024 | Park Hopping, My Happy Place (parkhoppingmyhappyplace.com) Easter aprk..
CREATIVE INSPIRATIONS: March Challenge - Anything Goes! (cinspirations.blogspot.com)


 

maandag 18 maart 2024

Vandaag kom ik langs met de eerste uit mijn collectie Paascreaties
die ik heb gemaakt ...Met op de achtergrond dit schaap in 3d erop
gemaakt en met een rode bloem in het haar, het haar heb ik met chameleon
glitter bewerkt....De achtergrond van het schaap heb ik met zacht groene inkt bewerkt..

Today I show you the first one from my Easter collection that I made...
With on the background a sheep in 3d and with a red flower in her hair , on the
hair have I add chameleon glitter.....The background of the sheep have I add with
soft green ink.....

Aan de linkerkant zie je een plaatje van My Besties een lief fantasie
meisje met vleugeltjes op haar rug....Ik heb haar weer in vele lagen gemaakt 
met chameleon en gouden glitter op de accenten.,,,,Naast het meisje zie je een
paashaas die uit een ei komt.....Bovenaan heb ik er een leuke Paastekst bijgedaan
en erboven een hekje in het blauw met de tekst een leuke dag!

On the left side you see a image from My Besties a sweet little fantasy girl
with wings on her back...I made her again in many layers with chameleon and
gold glitter on the accents...Next to the girl a Easter rabbit coming out of a egg..
With at the top a nice Easter text with above it a blue sign with the text nice day!

En dit is de achterkant van de creatie waar ik ook weer de achtergrond
met groene inkt heb bewerkt.   Het schaap ook weer in 3d erop met
chameleon glitter op het haar en deze heeft een gele bloem in het haar...

And this is the back of the creation with again the background edited
with green ink....The sheep is again made in 3D and with chameleon glitter
on the hair and this one has a yellow flower in her hair...

Hier zie je rechts een ander plaatje van My Besties een fantasie
kabouter met konijnenoren en een lange staart....Ook deze kabouter
heb ik in vele lagen gemaakt met zwarte glitter op zijn staart en muts
en chameleon op zijn grote oren....Boven de kabouter een grappig konijn
met een bord in zijn handen met Vrolijk Pasen erop....

Here you see on the right another image from My Besties a fantasy
gnome with big rabbit ears and a long tail...Again this gnome is made in
many layers with black glitter on his tail and hat and chameleon on his big
ears... Above the gnome a cute rabbit with a large sign with the text Happy
Easter.....

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and i would love it when you leave a message...

I join:

A Place To Start: MARCH 2024 - ANYTHING GOES w/Optional Twist: IT'S HIP TO BE SQUARE! (hereisaplacetostart.blogspot.com)
March 2024 | Park Hopping, My Happy Place (parkhoppingmyhappyplace.com) Easter aprk..


 

vrijdag 15 maart 2024

Vandaag laat ik jullie dit design zien het zijn  4X
enveloppen aan elkaar gemaakt.....Ik heb dus de
enveloppen eerst gevouwen en met dit leuke grijze
design papier met sterren gedaan...Daarna heb ik deze
rij met enveloppen aan elkaar geplakt met lijm hier zie
je dus deze lange rij plat... En dit is dus een Kerstcreatie
met de kabouters...

Today I show you all this design that I made I have 4X
envelopes I fold them together and add this cute grey
design paper with all stars on it....Then I stuck the 4 envelopes
together with glue and here you can see them lying flat..
Oh and this is a Christmas creation with the gnomes....

Aan deze kant zie je een sneeuwpop met blauwe muts op en deze
heb ik in vele lagen gemaakt  en met glitter bewerkt....
Verder nog wat leuke teksten erbij en een vogeltje en groen blad
ook weer met glitter bewerkt...

On this side you see a snowman with a blue hat on I made him in
many layers with glitter on the hat and buttons....
Further a couple of texts and a little bird and a green leaf also with
glitter on it...

Hier zie je de zijkant en kun je ook zien dat je hem rechtop kan
zetten...

Here you can see that you can put it upright so you can look at it...

Hier zie je weer twee andere kanten van de enveloppen met op de
staande kant twee kussende kabouters...Ik heb deze ook weer in
vele lagen gemaakt met glitter en leuke teksten erbij...
Op het liggende gedeelte een kabouter in een fauteuil lekker op zijn gemak
en ook weer in vele lagen gemaakt met glitter...Naast hem een teddybeer en
een tekst erboven...

Here you see both sides of the envelopes with on the standing side two
kissing gnomes...I made these again in many layers with glitter and two
texts with green leaf...
On the lying side you see a gnome in his armchair relaxing and also in
many layers with glitter on it...Next to him on the left a teddy bear with a
hat on above him a text...

Ook hier kun je hem weer zien rechtop zodat de ontvanger er
naar kan kijken op verschillende manieren...

Again a view from the standing up side so the receiver can view
it from different angles...

En dit is de laatste kant van het vier enveloppen design met hier
een sneeuwbol met erin een Kerstbloem met bladeren.....
Ook weer in vele lagen gemaakt met groene glitter op de bladeren en
goud op de bloem met een tag aan de rechterkant met tekst...

And this is the last side of the four envelopes design with here a
snowglobe within a Christmas flower with leaves...
Again in many layers with green glitter on the leaves and gold on the
flower with a tag on the right side with a text...

En dit is de bovenkant van de envelop die je normaal dichtplakt
deze heb ik open gelaten ....Daarboven op heb ik deze gouden
Kerstbloem gedaan in vele lagen en met gouden glitter...Aan de
zijkanten wat groene bladeren met groene glitter erop met links een 
tag met een leuke tekst erop...

And this is the top of the envelope that you normally seal closed and
I left it open...On top of that have I made a golden Christmas flower in
many layers and with golden glitter on it...On both of the flower sides some 
leaves with green glitter with on the left a tag with beautiful text...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would appreciate it when you leave a message..

I join: