Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

dinsdag 27 december 2022

Vandaag kom ik langs met deze grote labelkaart
in het blauw met op de achtergrond een sneeuwpop.
Deze heb ik er in 3D opgemaakt met aan de onderkant
sneeuw (ijskristal) met een kerstgroet erboven en een
zelfgemaakte strik bewerkt met Gilding Flakes...

Today I come by with this large tag card in the color blue
with on the background a snowman...I made him in 3D with
at the bottom snow (ice crystal) with above him a Christmas
greeting and a selfmade bow edited with Gilding Flakes...

Bij de sneeuwpop staat deze leuke pinguin een
design van Debbi Moore ''Party penguins''...
Geheel in vele lagen gemaakt met glitter op de accenten
en recht een paar schaatsen erbij....

By the snowman is standing this cute penguin a design
from Debbi Moore '' Party Penguins'''.
Made in many layers with glitter on the accents with on the
right a pair of ice skates...

En dit is de achterkant van de grote label deze is in
het roze met op de achtergrond een sneeuwpop en een
pinguin...Deze zijn er ook in 3D opgemaakt met ook hier
bovenaan een zelfgemaakte strik bewerkt met Gilding Flakes..

And this is the back of the large label this one is all in pink
with on the background a snowman and a penguin...
Also made in 3D with here at the top another selfmade bow
edited with Gilding Flakes....

Hier heb ik er een andere leuke pinguin bijgedaan
zittend in zijn fauteuil is hij de krant aan het lezen...
Ook deze pinguin is in vele lagen gemaakt met glitter
met eronder nog een sentiment ''For You''...

Here another penguin this one is sitting in his armchair
reading the newspaper....This penguin is also made in
many layers with glitter with under the chair a sentiment ''Just for You''.

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat.

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:

Word Art Wednesday: Anything Goes/Annual BLOG HOP - Weeks #575-576

 

donderdag 22 december 2022

Vandaag kom ik langs met deze Kerstkaart het is
een sneeuwbol met binnenin een dorpje in de sneeuw...
Voor de sneeuw heb ik weer ijskristal gebruikt met helemaal
bovenaan 2023 met eronder een slee met cadeaus....

Today I come by with this Christmas card it's a snowglobe
with inside a village in the snow....For the snow I have used
again  ice crystal with at the top 2023 with below a sleigh with
a bag with presents for the children....

Voor de sneeuwbol staat deze leuke kabouter een
plaatje van een design van Debbi Moore....Geheel in
vele lagen gemaakt met chameleon glitter op zijn baard
en op het bont...Ernaast een bordje in de sneeuw met de tekst
Santa Stops Here met aan beide kanten cadeaus...

In front of the snowglobe is standing this cute gnome a image
from a design from Debbi Moore.....Made in many layers with
chameleon glitter on his beard and on the fur...Next to the gnome a sign
in the snow with the text Santa Stops Here with on both side presents..

En dit is de achterkant van de sneeuwbol met hier
binnenin een dorpje met sneeuw in de avond de lichten
zijn al aan...Met rechts een 3D Kerstbloem met sneeuw en
aan de andere kant een Kerstgroet met een cadeau eronder..

And this is the back of the snowglobe with here another village
in the snow by evening the light are on in the houses...
With on the right a 3D poinsettia with snow and on the other side
a Christmas greeting with below a presents...

Voor de sneeuwbol staan deze twee leuke kabouters
een meisje en een jongen ook een design van Debbi Moore...
Deze zijn ook weer in vele lagen gemaakt met glitter op de
accenten tussen hun in een zak met cadeaus voor de kinderen...

In front of the snowglobe is standing a boy and a girl gnome
also a design from Debbi Moore...Again made in many layers
with glitter on the accents between the gnomes a bag of toys...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes/Annual BLOG HOP - Weeks #575-576


 

maandag 19 december 2022

Vandaag kom ik langs met deze ronde kerstkaart met een achtergrond
van een Vintage scene met een jongetje wat voor de etalage van een
winkel staat te kijken...Deze scene is er in 3D opgemaakt met sneeuw
op de vensterbank en op de grond ( ijskristal ) met naast de jongen een kat..

Today I show you this round Christmas card with a background of a
vintage scene with a little boy who is looking in front of the shopping
window....This scene is made in 3D with snow on the windowsill and
on the ground ( ice crystal ) with next to the boy a cat...

De Art Deco dame die op de maan zit is van de digital CD van
Debbi Moore ''A Gatsby Christmas'''....Zij is in vele lagen gemaakt
met chameleon glitter op de maan en op haar bont goud glitter op
de sieraden en de jurk...Verder heb ik 3D Kerstbloemen erbij gedaan
een grote en een kleine bloem deze heb ik bewerkt met Gilding Flakes..

The Art Deco sitting on the moon is from a digital CD from debbi Moore
''A Gatsby Christmas'''....I made her in many layers with chameleon glitter
on the moon and the fur and golden glitter on the jewelry and the dress...
Further have I made some 3D poinsettia's one large and one smaller and I
have edit  these with Gilding Flakes....


Dit is de achterkant van de ronde Kerstkaart hier een Vintage scene
van twee kinderen in de sneeuw...Ook deze heb ik er in 3D opgemaakt
met chameleon glitter op het bont en rode op de muts en ijskristal voor
de sneeuw...

This is the back of the round Christmas card here another Vintage scene
of two children in the snow reading a sign...Also made in 3D with chameleon
glitter on the fur and red on the hat and ice crystal for the snow...

Hier links weer een plaatje van de CD een koppel netjes aangekleed
om kerst te vieren...Ook weer in vele lagen gemaakt met glitter op
de accenten en aan de onderkant een leuke tekst erbij...
Hier ook weer twee van mijn 3D bloemen bewerkt weer met Gilding
Flakes een herfstkleur deze keer...

You see on the left another image from the CD a couple nicely dressed
for Christmas...Again made in many layers with glitter on the accents and
at the bottom a nice text...Here another two of my 3D Christmas flowers
edited with Gilding Flakes a autumn color this time...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #573-574 

donderdag 15 december 2022

Vandaag kom ik langs met dit gingerbread huisje met 
sneeuw op het dak ( ijskristal) en sneeuwvlokjes...
Met wat leuke winterteksten erbij met op de schoorsteen
een Kerstmuts en geheel rechts onderaan een TV op een plaid..

Today I come by with this gingerbread house with snow on
the roof ( Ice crystal) and some white snowflakes...
With a couple a lovely winter lyrics and on the fire place a
Christmas hat with at the bottom right a TV on a plaid...

In het midden dit leuke meisje een plaatje van 
My Besties ''Tenley'''en gemaakt in vele lagen met
glitter op de accenten....Verder nog wat decoratie zoals
het treintje en het cadeau...

In the middle you see this sweet girl a image from My Besties
''Tenley'' and made in many layers with glitter on the accents...
Further some decoration like the train and the present...

Dit is de achterkant van het huisje met ook hier
sneeuw op het dak...Een leuke tekst en blauwe 
sneeuwvlokjes met links een gingerbread owl ook
in lagen gemaakt met chameleon glitter op het wit...

This is the back of the house with here also snow on
the roof...A nice text and some blue snowflakes here with
on the left a gingerbread owl made in layers with chameleon
glitter on the white dots of the owl...

Hier heb ik een sneeuwman erbij gedaan ook van
My Besties en in lagen gemaakt...Met wat sneeuw
op de sneeuwman ( ijskristal) ernaast nog een tekst
van MDF Live Happy...

Here I have done a snowman also from My Besties
and made again in layers....With some snow on the body of 
the man ( Ice crystal) next to the snowman a text in MDF
Live Happy...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #573-574 

maandag 12 december 2022

Vandaag kom ik langs met een A4 Vintage kerstkaart met een
achtergrond van een jongen die een kerstboompje versierd en aan
 de andere kant de kerstman achter een raam....Zowel de jongen als
het raam heb in in lagen erop gemaakt met chameleon glitter op het
bont en ijskristal voor de sneeuw ...

Today I come by with this A4 Vintage Christmas card with a background
of a little boy decorated the Christmas tree with on the other side Santa
behind the window....Both the boy and the window is made in layers with
chameleon glitter on the fur and ice crystal for the snow...

In het midden een Art Deco echtpaar mooi aangekleed voor het
Kerstfeest van de digital CD van Debbi  Moore London....En in vele
lagen gemaakt met gouden glitter bij de dame...Linksboven nog een witte 
strik met bloemetjes en aan de andere kant een label van een kerstklok
met een hoofd van een Vintage jongen erop....

In the middle a  Art Deco couple nicely dressed for Christmas from the
digital CD from Debbi Moore London... Made in many layers with golden
glitter on the lady...At the top left a white bow with flowers and on the right
a tag in the shape of a bell with a Vintage boy on it...

Op de achterkant van de A4 kaart een afbeelding van een Kerststal
met twee engelen en een oude man die speelgoed maakt...
Ook deze zijn in lagen erop gemaakt met glitter op de accenten...

On the back of the A4 card a image of  a nativity scene with two angels
and an old man who makes toys....
Also made in many layers with glitter on the accents...

Recht zie je een grote engel deze is ook van Debbi Moore en is
ook weer in vele lagen gemaakt...Met Chameleon glitter op de
vleugels en goud op haar jurk....Boven haar een klein kaartje met
de Kerstman erop en in het midden een kerstklok ook weer met een
Vintage jongen erop....

On the right you see a large angel also from Debbi Moore and again
made in many layers....With chameleon glitter on the wings and some
gold on her dress....Above her a small Christmas card with the Santa on it
with in the middle another tag in the shape of a bell with a Vintage boy...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #573-574