Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

vrijdag 3 december 2021

We zitten alweer in december dus een nieuwe wedstrijd bij My 
Besties 3D And More, altijd alles mag met een Bestie....
Deze keer een kaart gemaakt in de vorm van een Kerstcracker
met zwart achtergrond papier met gouden sneeuwvlokken erop
en aan beide uiteinde een geel sierlint met sprieten eraan...

My Besties 3D and More: December 2021 Challenge - Anything Goes With a My Besties (mybesties3ddecoblog.blogspot.com)

Its already december so a new challenge is started at My Besties
3D And more,always anything goes with a Bestie...
This time I made a card in the shape of a Christmas Cracker with
black background paper with golden snowflakes on it on both side
a beautiful yellow ribbon with blades...

Een schattig Fee meisje met een ster in haar hand en een band
van bont in het haar heb ik op de voorkant gedaan...Op het bont
heb ik weer chameleon glitter gedaan en ook op de vleugels...
Verder nog 1 van mijn 3D  kerster bloemen met bladeren erbij en
een leuke kerstgroet en wat decoratie van Stamperia....

A sweet fairy girl with a star in her hand and a band of fur in
her hair have I made on the front of the cracker...For the fur I have
added chameleon glitter and also on her wings...
1 of my 3D flowers with leaves next to the girl and above a lovely
christmas greeting and some decoration from Stamperia....

En dit is de achterkant van de Kerst Cracker en hier heb ik weer
een andere kleur 3D Kerstbloem gedaan een creme kleurige met
blad.....Ook hier weer een kerstgroet en wat leuke decoratie erbij....

And this is the back of the Christmas Cracker and here I have
put another of my 3D Christmas flowers this one a cream colored..
And also another christmas greeting and some lovely decoration....

Op de achterkant staat  een ander meisje van My Besties
ze heeft een lange vlecht en een lantaarn in haar hand....Zowel
het meisje op de voorkant als de achterkant zijn weer in vele 
lagen gemaakt ..

On the back is also a girl from My Besties she has a long braid
and a lantern in her hand...Both girls on the front and the back
are made in many layers...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat!

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message!

I join:

https://classicdesignchallenge.blogspot.com/
l/https://afecttim.

 

donderdag 2 december 2021

Mijn GD kaart voor de nieuwe wedstrijd bij Mirtillamente met
een plaatje van de designer  die ik had gewonnen bij de
afgelopen wedstrijd als een Top pick...

Mirtillamente Challenge: Mirtillamente Challenge #4 - December 2021 - anything goes (mirtillamente-challenge.blogspot.com)

My GD card for the challenge at Mirtillamente with a cute image
from the designer I had won this image as a Top Pick by the
last challenge....

Het is deze keer een ronde kaart geworden met achtergond papier
met aan de onderkant pauwenveren en boven strepen....Rondom de
kaart heb ik van een design vel met pauwenveren de veren uitgeknipt
en met glitter bewerkt en rondom gedaan...Het meisje heb ik in vele
lagen verwerkt met goud/zilver glitter op de accenten...Ernaast heb ik
een mooie pauw gedaan ook in vele lagen met glitter boven zijn hoofd
een gouden kroon en onder een mooie tekst....

This time I made a round card with background paper with at the bottom
peacock feathers above all stripes...Around the card I have added peacock
feathers I cut this out from a design sheet I glitter them and added to the card...
The girl is made in many layers with zwart/silver glitter to the accents...
Next to the girl a beautiful peacock also made in many layers with glitter above
his head a golden crown and down under a sweet text...


En zoals jullie inmiddels gewend zijn heb ik de achterkant ook
weer gedaan met hier ook weer rondom de pauwenveren...
In het midden een gouden vogelkooi aan een koord met een vogeltje.

And as you are used to by now ,I did the back again with here also
around the peacock feathers ....In the middle I have put a golden
birdcage with a cord and a little bird inside the cage....


Verder nog een mooie vlinder erbij en een veer op de kooi met
een kleine tekst erbij....

And further a lovely butterfly and a feather on the cage with a
little text ...


Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat!

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message!

I join:

https://classicdesignchallenge.blogspot.com/
l/https://afecttim.
 

vrijdag 26 november 2021

Mijn GD kaart voor de wedstrijd bij Scrapping4Fun het thema is
Winter/Kerst....Ik heb deze stepper rockerkaart gemaakt met een
steampunk achtergrond met daarop een steampunk dame met
op de achtergrond een huiskamer met kerstboom...De dame is
in vele lagen gemaakt met goud/rood glitter op de accenten met
een kerstgroet en wat decoratie erbij....

Scrapping4funChallenges: Challenge 206 - Winter / Christmas

My GD card for the challenge at Scrapping4Fun the theme is Winter/
Christmas...I made this stepper rocker card with a steampunk background
on top of that a steampunk lady standing in a livingroom with a christmas
tree ...The lady is made in many layers with gold/red glitter on the accents
with a christmas greeting and some decoration....A design from Debbi Moore...

Om de rockerkaart heb ik ook nog rood kant gedaan wat het een
romantische uitstraling geeft...

Around the rocker card I have added some red lace what gives it a
romantic look...

En dit is de achterkant van de rockerkaart met hier de dame
half erop en ernaast een kleiner plaatje met een steampunk man
erbij....Beide plaatjes zijn in vele lagen gemaakt met glitter op de
accenten...

And this is the back of the rocker card with here the lady in half on it
with next to here a little topper with also a steampunk man by the lady...
Both pictures are made in many layers with glitter on the accents...Een foto van de zijkant en ook hier heb ik rood kant gedaan alleen
met aan de onderkant wit en ook weer een kerstgroet erbij...

A picture of the side of the card with here also red lace only with a
white edge at the bottom with another christmas greeting...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat!

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message!

I join:

https://classicdesignchallenge.blogspot.com/
l/https://afecttim.

 

woensdag 24 november 2021

Dit is mijn herinneringskaart voor de wedstrijd bij My Besties
3D And More ,altijd alles mag....Met een achtergrond van een
bos in de sneeuw van het  nieuwe paper pack ''Elfenkinderen''...

This is my reminder card for the challenge at My Besties 3D
And more, always anything goes...With a background of a forest
in the snow from the new paper pack ''Élves Children''....

Daarboven op heb ik een meisjes elf met een sneeuwpop gedaan
en ernaast staat nog een meisjes elfje te kijken naar de gemaakte
sneeuwpop van haar vriendinnetje...Boven de elfjes hangt een grote
hartjes luchtballon waar ik voor het koord een pijpenragger heb gebruikt..
Alles weer in vele lagen gemaakt met chameleon glitter op het bont en voor
de sneeuw heb ik weer ijskristal gebruikt....

On top of that have I added a girl sitting by a snowman that she just made
the other girl her friend is looking at it...Above the girls is a big heart balloon
where I have used for the cord a pipecleaner...Everything is made in many
layers with chameleon glitter on the fur and ice crystal for the snow....En dit is de achterkant van de kaart met hier een elfen jongetje
met een muts op met sterretjes erop ook in vele lagen gemaakt...
Met ook hier chameleon glitter op het bont en goud op de sterretjes
van de muts verder heb ik er nog een grote kerstboom versierd met
roosjes bijgedaan en een leuke wintergroet...

And this is the back of the card with her a cute elf boy with a big 
hat on with stars on it also made in many layers....
With here again chameleon glitter on the fur and gold on the stars of
his hat next to him a big christmas tree decorated with roses and a 
lovley winter sentiment...


Hier zie je de achterkant vanaf de zijkant en kun je de lagen zien!

Here you see the back from the side and you can see the layers!

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:

https://classicdesignchallenge.blogspot.com/
l/https://afecttim.

 

maandag 22 november 2021

Vandaag kom ik met deze creatie langs voor een nieuwe wedstrijd
bij My Besties Dutch Girls DT geheel gewijd aan ons DT lid
Rosina die 5 november is overleden aan de gevolgen van kanker...

Today a new challenge is started at My Besties Dutch Girls DT and
this month we have decided to dedicate this month as a memorial to
our DT member Rosina who passed away november 5th from cancer...

Ik heb een achtergrond van een wolk gemaakt en de randen heb ik
met blauwe inkt pad bewerkt daarboven op een Bestie engel op een
wolkje .....Gemaakt in vele lagen met glitter op de accenten ernaast
heb ik 1 van mijn bloemen creaties met vlinder gedaan en een mooie
bijpassende tekst erbij....

I made a background with a cloud and around the edges I have added
blue ink pad on top of that one of the Bestie Angels on a cloud....
Made in many layers with glitter on the accents with next to the angel 
one of my new creations of flowers with a butterfly with also a beautiful
matching text next to the flowers...

En dit is de achterkant van de wolk met hier ook een engel met
bloemen in haar hand en onderaan haar jurk...Ook in vele lagen 
gemaakt met glitter op de accenten en ook hier weer blauwe inkt pad
rondom de wolk....

And this is the back of the cloud with here another angel she has
got some flowers in her hand and also at the bottom of her dress...
made in many layers with glitter on the accents and of course blue
ink pad around the edges of the cloud....

Als laatste heb ik er nog een tekst bijgedaan met ''Blijf sterk''
en erboven een 3D vlindertje....

The last thing that I did was a round tag with a text ''Stay strong''
with above a little 3d butterfly....

My Besties Dutch Girls Designs: NOVEMBER/DECEMBER CHALLENGE ANYTHING GOES

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je een berichtje achterlaat!

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message!

I join:

https://classicdesignchallenge.blogspot.com/
l/https://afecttim