Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

dinsdag 29 maart 2022

Vandaag kom ik langs met deze tweede paaskaart
die ik heb gemaakt in de vorm van een wagen met
schapen erin dit design is van Polkadoodles...

Today I show you my second easter card that I made
in the shape of a wagon with all sheep in it this is a
design from Polkadoodles....

De schapen heb ik in 3D verwerkt met op de vacht
chameleon glitter....Verder heb ik er nog een kuiken
bijgedaan ook weer in vele lagen met hier gele glitter
op de randen van zijn kopje en lichaam....
Nog een leuke paas tekst erbij links een reep chocolade
en rechts een hart met Sweet memories erop....

The sheep have I made in layers with chameleon glitter on the
sheep's fur...I added a lovely chicken also made in layers with
yellow glitter on the edges of his head and body...
A cute easter text and on the left a bar of chocolate and on the
right a heart with Sweet memories...

En natuurlijk ook weer een achterkant met hier 
een kuiken met een paraplu op en kaplaarsjes aan
ook weer in vele lagen gemaakt met glitter...

And of course another back with here a cute chicken with
an umbrella and boots also made in many layers with
glitter....

Met ook hier weer een leuke tekst erbij en hier
en daar wat bonbons als decoratie deze zijn van
Stamperia....

With here also a nice easter text and some chocolates
here and there as decoration this is from Stamperia...

Bedankt weer voor je bezoekje en leuk als je een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #535-536 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 12 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)

. 

donderdag 24 maart 2022

Vandaag kom ik langs met deze paaskaart in de vorm van een
tentkaart met de digi kit van Debbi Moore Paaskabouters....
Met een achtergrond van een bos met paddenstoelen waar rechts
een kabouter met kruiwagen loopt met paaseieren erin....Links
zit een kabouter op een paddenstoel met een groot paasei in zijn
handen gemaakt in vele lagen met glitter op de accenten...

Today I show you this easter card in the shape of a tent card with
the digi kit from Debbi Moore Easter Gnomes....
With a background of a forest with mushrooms with on the right a
gnome with a wheelbarrow with easter eggs in it...On the left a
gnome sitting on a mushroom with a big easter egg in his hands all
made in many layers with glitter on the accents....

Op de ligger heb ik achtergrond papier gebruikt in het geel met strookje
erop met paaseieren....Met zelfgemaakte bloemen erbij in de kleuren
paars en geel met ervoor een leuke tekst met de jacht is begonnen (het
zoeken naar de paaseieren)...

On the front background paper in yellow with edges with easter eggs
on it...With on that selfmade flowers in the colors purple and yellow
with a lovely text in the front "The hunt is on"' (search for easter eggs)...

En dit is de achterkant van de tentkaart met hier achtergrond papier
in het geel met bloemetjes er op..En een strook boven in het midden en 
onder met paaseieren en bloemen erop....

And this is the back of the tent card with here background paper in
yellow with flowers on it...And three edges on the top in the middle
and down under with easter eggs and flowers on it...

Links een plaatje van een bos met een vrouwtjeskabouter ze
heeft een groot ei in haar handen en naast haar staat een mandje
met chocolade eieren...Ook weer in vele lagen gemaakt met glitter
op de accenten en twee paasgroetjes erbij...

On the left a image of a forest with a female gnome she is having
a large egg in her hands with on the grass a basket with chocolate eggs..
Also made in many layers with glitter on the accents and two easter
greetings...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...
Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #535-536 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 12 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)


 

dinsdag 22 maart 2022

Vandaag kom ik langs met deze grote A4 kaart
met een achtergrond van een bos met paddenstoelen
en allerlei insecten die je er kan vinden....
Dit alles komt van de CD van Debbi Moore ''Fairies
Elements'''...

Today I show you all this big A 4 card with a background
of a forest with mushrooms and all kinds of insects that come
for it...This is a CD from Debbi Moore ''Fairies Elements''...

Op de grote paddenstoel zit een fee met een groen
met roze jurkje aan...Geheel in vele lagen gemaakt
met glitter op de accenten....Verder heb ik er ook nog 
diverse insecten bijgedaan zoals de bij het lieveheersbeestje 
de libelle een vlinder en een slak...Met rechtsboven een
label met een mooie tekst erop deze is van Stamperia net
als de vlinder...

On the big mushroom is sitting a fairy with a green and pink
dress on...Made in many layers with glitter on the accents...
I also added various insects such as the bee the ladybug a
dragonfly a butterfly and a snail...With a tag with a beautiful
text this is from Stamperia just as the butterfly...

En dit is de achterkant van de kaart met hier een
achtergrond met allemaal rode lelies en ook weer
diverse insecten erbij op de vleugels heb ik chameleon
glitter gedaan....

And this is the back of the card with here a background
with all red lilies and also a various of insects I have 
added chameleon glitter on their wings....

Met hier een andere fee in de kleuren van de lelies
ook in vele lagen gemaakt met  gele glitter op
de accenten en een gele vlinder aan de bovenkant...

You see here another fairy in the colors of the lilies and
also made in many layers with yellow glitter on the accents
and a yellow butterfly at the top....

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat!

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message!

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #535-536 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 11 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)

 

donderdag 17 maart 2022

Vandaag maar weer eens een Kerstcreatie gemaakt in de vorm van
een boxkaart met sierranden aan de zijkanten...Gemaakt met de digi 
kit van Debbi Moore Kerstberen met op de voorkant achtergrond
papier in het wit met Kerstdecoratie erop....

Today I show you another Christmas card in the shape of a box card
with decorative edges on the sides...Made with the digi kit from
Debbi Moore Christmas Bears with on the front background paper in
white color with Christmas decoration on it...

Daarboven op heb ik een buitendeur met krans gedaan met links
een Kerstbeer met een zuurstok en een zak met cadeaus....Rechts 
bij de deur staat een meisjesbeer te wachten op haar cadeaus met
een mooi jurkje aan met groene ketting met parels waar ik glitter heb
opgedaan...Voor de sneeuw boven de deur heb ik weer ijskristal gebruikt
verder nog wat leuke teksten erbij en een Kerstbal en sterretjes....
De beren zijn in vele lagen gemaakt met glitter op de accenten...

On top of that I added a outside door with a wreath with on the left
a Santa Bear with a candy cane and a bag with presents...On the right
by the door is standing a bear girl she is waiting for the presents in her
lovely dress with beautiful chain with pearls where I have added glitter on..
For the snow above the door I have used ice crystal further some lovely
Christmas sentiments and a bauble and a few stars....The bears are made
in many layers with glitter on the accents.....

En dit is de achterkant van de boxkaart met hier rood achtergrond
papier met Kerstballen erop...Hier heb ik een achtergrond opgedaan 
van een bos met Kerstbomen met daarbij een brievenbus met een
Kerstbeer ...Met twee vogeltje op de brievenbus en ook hier weer sneeuw
op de bomen en op de brievenbus gemaakt in vele lagen met glitter...

And this is the back of the box card with here red background paper
with baubles on it....On top of that a background of a forest in the snow
with a mailbox and a Christmas bear he puts the letter in the post...
With two birds on the mailbox and ice on the trees and the mailbox and
again made in many layers with glitter...

Met hier ook weer wat leuke teksten erbij  en een Kerstbal en
bovenaan een rode strook met witte letters met een Kerst en
Nieuwjaarsgroet....

With here some lovely Christmas sentiments and a bauble with
at the top a red strip and white letters with a Christmas and New
Years greeting...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #535-536 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 11 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)

 

dinsdag 15 maart 2022

Een nieuwe wedstrijd is begonnen bij My Besties Dutch Girls DT
alles mag ...Ik heb deze kaart gemaakt in de vorm van een theepothuisje
met deze leuke Bestie in pot met kevertje ''Cherry the Fairy Sweetheart Bug''
gemaakt in vele lagen met glitter op de accenten...

My Besties Dutch Girls Designs: MARCH /APRIL CHALLENGE ANYTHING GOES

A new challenge is started at My Besties Dutch Girls DT anything goes....
I made this card in the shape of a teapot house with this cute Bestie
in a garden pot with a sweet bug "Cherry the Fairy Sweetheart Bug''made
in many layers with glitter on the accents...Aan de linkerkant heb ik er een pot met een cactus bijgedaan met
erbij twee zelfgemaakte vlinders en een bloem...Bovenaan een leuke
tekst met  Happy Spring heel toepasselijk met dit mooie weer nu..

On the left a cactus pot a blue one with two selfmade butterfly's and
a flower....On top of the teapot a lovely sentiment with the words
Happy Spring very appropriate with this beautiful weather now...

En dit is de achterkant van het theepot huisje boven de deur heb
ik een mooie tekst gedaan Friends...En ook hier weer twee 
zelfgemaakte bloemen en een vogelhuisje...

And this is the back of the teapot house with above the door a 
lovely sentiment with Friends....Also here two selfmade flowers
and a birdhouse of resin...

Ik heb bij het huisje ook nog een kabouter gedaan zijn hoofd
is een paddenstoel met witte stipjes ...Ook in lagen gemaakt met
chameleon glitter op de stippen en de baard van de kabouter...

I added by the door a gnome his head is in the shape of a
mushroom with white dots....Made in many layers with chameleon
glitter on the dots and the beard of the gnome..

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat!

Thanks for visitng and I would love it when you leave a message!

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #533 - 534 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 10 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)


 

dinsdag 8 maart 2022

Mijn DT kaart voor de wedstrijd van Maart bij My 
Besties 3D And More,altijd alles mag..
Ik heb deze keer een kaart gemaakt met een ronde vorm 
aan de bovenkant met paars achtergrond papier in twee
verschillende stijlen ...Een groen hekje erop van een stans
en bovenaan een bloementak ook een stans waarop ik zacht
groene bloemen heb gedaan...

My Besties 3D and More: March 2022 Challenge - Anything Goes With a My Besties (mybesties3ddecoblog.blogspot.com)

My DT card for the March challenge at My Besties 3D And
More,always anything goes....I made this time a card in a arched
shape with purple background paper in two different styles...
With a green garden gate and at the top a branch made from a die cut
with four soft green flowers on the branch..


Voor het hekje een plaatje van My Besties "MRS
MC Doodle and her pink poodle Doll"' gemaakt in
vele lagen  met chameleon glitter op het bont van de jas
en paars op de plukjes in het haar...Met een leuke toepasselijke
tekst erbij Dog Walks..

In front of the gate a image from My Besties '' MRS MC Doodle
and her pink poodle Doll'' made in many layers....
With chameleon glitter on the fur of her coat and purple glitter
in her tufts of her hair with a appropriate text Dog Walks..


Dit is de achterkant en aan de zijkanten heb ik lilac
tulle gedaan..Met in het midden een groot label met
een zonnebloem in vele lagen en ook nog een libel erbij..

This is the back and I did lilac tulle on both sides...
With in the middle a big label  with a sunflower on it
made also in many layers with above them a dragonfly...
.

Dit is de zijkant van het label en zie je goed de vele
lagen van de zonnebloem met gele glitter...

This is the side of the label and you can see the many 
layers of the sunflower with yellow glitter...De binnenkant is ook met het mooie paarse papier
gedaan en ik heb er een leuke tekst bijgedaan de
achtergrond is in de vorm van een bot...

The inside is also with the beautiful purple paper
I did a lovely text in its on the shape of a bone..

bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..
Thanks for you visit and I would love it when you leave a message..

I join:
Crafting Happiness Challenges: #121 March: Anything Goes Always
Word Art Wednesday: Weeks #533 - 534 - Anything Goes
613 Avenue Create: #202203 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/OPTIONAL TWIST: SUCCULENT INSPIRATION (avenue613.blogspot.com)
Polkadoodles Craft Challenge: Card making & crafting challenge - Wk 10 Anything Goes
A Place To Start: CHALLENGE #032022 - MARCH 2022 - ANYTHING GOES w/ OPTIONAL TWIST: TWO BY TWO (hereisaplacetostart.blogspot.com)