Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

donderdag 26 januari 2023

Vandaag kom ik langs met deze verjaardagskaart
in de vorm van een Venetiaans masker ...In de kleuren
paars ,blauw en geel en de veren zij er in lagen opgemaakt
met glitter erop....Op het masker zelf heb ik gouden glitter
gedaan met in het midden een mooi juweel in verschillende
kleurtjes...

Today I show you this birthday card in the shape of a Venetian
mask....In the colors purple,blue and yellow the feathers are
made in layers with glitter on them...On the mask have I done some
gold glitter and in the middle a beautiful jewel in different colors...

Op het masker deze verklede man in het groen
met witte sokken en zwarte schoenen aan en een masker...
Hij is in vele lagen gemaakt ook het masker op zijn gezicht
is in 3d gedaan...Verder glitter op de accenten een paar veren
erbij en de Verjaardagsgroet... De man komt van de CD van
Debbi Moore Venetian Collection....

On the mask this dressed up  man in green colors with white socks
and black shoes on and he is wearing a mask...
I made him in many layers even the mask on his face is in 3D...
Further glitter on the accents a couple of feathers and of course the
Birthday greeting...
The man is from the CD from Debbi Moore Venetian Collection...En dit is de achterkant van het masker ook hier heb
ik de veren er in lagen opgemaakt met glitter...
Links heb ik er een paar gouden veren bijgedaan met
links een ketting met een hartje eraan...

And this is the back of the mask I made here also the
feathers in layers with glitter on them...
On the left you see a couple of golden feathers with on the
other side a necklace with a heart on it...

Hier heb ik er een mooie Venetie dame bijgedaan
met een waaier in haar hand en een masker op...
Ook haar heb ik in vele lagen gemaakt en ook het masker
op haar ogen met ook hier weer glitter op de accenten...
Zij is ook een design van de Venetian Collection...


Here have I done a beautiful Venice lady with a fan in her
hands and she is also wearing a mask...
I made her again in many layers even her little mask with here
also glitter on the accents...
She is also from a design from the Venetian Collection...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:

Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #579-580
613 Avenue Create: #202301-JANUARY 2023 ANYTHING GOES W/Optional Twist: Winter Theme (avenue613.blogspot.com)
A Place To Start: JANUARY 2023 - ANYTHING GOES (hereisaplacetostart.blogspot.com)
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #1-2023


 

maandag 23 januari 2023

Vandaag deze winterkaart in een A4 formaat gemaakt in de breedte
met een achtergrond van een ijskamer met grote ramen erin...
Voor het ijs heb ik weer ijskristal gebruikt dit komt zo mooi over..

Today a winter card in a A4 size made in width with a background
of a ice room with large windows in it....
For the ice I have used again Ice crystal this looks so real and bright...

In de kamer zit deze ijskoningin op haar troon met aan de andere
kant een ijssoldaat met in het midden van de kamer een ijsbeer...
Alles is weer in vele lagen gemaakt met verschillende kleurtjes
glitter op de accenten...Met bovenaan een strook met bloemetjes
en geborduurd eronder een groet met sneeuwvlok en nog twee 3D
ijsbloemen.....Dit alles komt van de digital CD van Debbi Moore
Ice Queen......

In the room is sitting this beautiful ice queen on her throne with on the
other side a ice soldier with in the middle of the room a ice bear...
Everything is made again in many layers with different colors of glitter
on the accents...With on the top a edge with flowers and embroidered with
under that a greeting and a snowflake with on both sides a 3D ice flower...
Everything is from the digital CD from Debbi Moore ''Ice Queen''....

En dit is dan de achterkant van de A4 kaart met hier een achtergrond
van een winters bos in de sneeuw ...Hier heb ik ook weer voor de sneeuw
ijskristal gebruikt...Met hier ook weer wat sneeuwvlokjes en 3d ijsbloemen...

And this is the back of the A4 card with here a background of a winter
forest in the snow...Here again Ice crystal for the snow.....
here also a few snowflakes and some 3D ice flowers...


Hier zie je een grote ijsbeer en op de achtergrond een ijsbeer met
een harnas aan en een ridder erop.....Ook deze zijn in vele lagen
gemaakt met glitter onderaan nog en 3D groene roos met ijskristal
erop en bij de beer met harnas nog een leuke tekst...

Here another large ice bear with on the background a ice bear with
armor and a knight on it ....Also made in many layers with glitter with
a 3D green rose at the bottom and a lovely text by the bear....

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #579-580
613 Avenue Create: #202301-JANUARY 2023 ANYTHING GOES W/Optional Twist: Winter Theme (avenue613.blogspot.com)
A Place To Start: JANUARY 2023 - ANYTHING GOES (hereisaplacetostart.blogspot.com)
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #1-2023
Creatalicious Challenges: Challenge #251 ANYTHING GOES with optional winter sports
Lil Patch of Crafty Friends Challenge ...: #198-Conie Fong


 

donderdag 19 januari 2023

Vandaag een Kerstkaart in een fantasie vorm met een achtergrond
van een buiten met bomen en een lantaarnpaal ...Het bovenste deel
van de kaart is in een zwart/wit geruite design met aan de onderkant
sneeuw (ijskristal)...

Today a Christmas card in a fantasy shape with a background of an
outside trees and a lamppost....The upper part is in a black/white
checkered design with at the bottom snow (Ice crystal)...

Bij de boomstronk staat een grappig rendier met een slee met cadeaus
in het midden een sneeuwpop en aan de rechterkant een kabouter...
Alles is in vele lagen gemaakt met chameleon glitter op het bont en 
andere kleurtjes glitter op de accenten...Het rendier en de kabouter zijn
een design van Debbi Moore uit de Christmas collection...

A the tree stump is standing this funny reindeer with a sleigh with presents
in the middle a snowman and on the right a cute gnome...
All made in many layers with chameleon glitter on the fur and other colors
glitter on the accents...The reindeer and the gnome are a design from Debbi
Moore from the Christmas collection...

Dit is de achterkant van de fantasiekaart met hier langs de randen
het geruite design ....Met een hekje met erachter kerstbomen en
onderaan in de sneeuw staat een kerstgroet...

This is the back of the fantasy card with here along the edges the
checkered design....With a fence and behind it Christmas trees with
snow at the bottom and a Christmas greeting...

Hier heb ik 1 kaboutermeisje met een kerstboompje geplaatst
en de andere twee zij elfenkinderen een jongen en een meisje...
Deze zijn ook weer in vele lagen gemaakt met glitter op de accenten..

Here have I done one gnome girl with a tree in her hands and the other
two are elf children a boy and a girl....
They are also made in many layers with glitter on the accents...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat..

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #579-580
613 Avenue Create: #202301-JANUARY 2023 ANYTHING GOES W/Optional Twist: Winter Theme (avenue613.blogspot.com)
A Place To Start: JANUARY 2023 - ANYTHING GOES (hereisaplacetostart.blogspot.com)
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #1-2023
Krafty Chicks Challenge : Krafty Chicks Challenge #646 - Week 2 - Christmas
Creatalicious Challenges: Challenge #251 ANYTHING GOES with optional winter sports
Lil Patch of Crafty Friends Challenge ...: #198-Conie Fong

 

maandag 16 januari 2023

Vandaag kom ik langs met deze Kerstkaart met een achtergrond
van een Art Deco dame met rondom  huizen in de sneeuw...
Op de daken van de huizen heb ik sneeuw gedaan ( ijskristal)
en de dame is in vele lagen gemaakt met chameleon glitter op het bont...
The Art Deco dame is van Debbi Moore uit de Art Deco kerstcollectie...

Today I show you this Christmas card with a background of a Art Deco
Lady with around her houses in the snow...
On the roofs have I done snow (Ice crystal) and the lady is made in many
layers with chameleon glitter on the for of her coat...
The Art Deco lady is a design from Debbi Moore from the Christmas collection..

Verder heb ik aan weerszijde twee grote 3D kerstbloemen gedaan
een zwarte en een witte bloem ....Op deze bloemen heb ik ook ijskristal
gedaan en een parel in het midden met eronder een Kerstgroet..

Further have I done on both sides two large 3D Christmas flowers on in
a black color the other in white....I add some Ice crystal on the flowers with
in the middle a pearl below the flower a Christmas greeting....

En dit is de achterkant met hier een achtergrond met een brief aan
de Kerstman met erboven op wat enveloppen aan de Kerstman in
lagen erop gemaakt...

And this is the back of the card with here a background of letters
to Santa Claus and some envelopes to Santa they are made in layers...

Aan de onderkant zie je de kerstman met zijn slee met cadeautjes
ook deze is in lagen gedaan met boven en onder een 3D rode bloem...
Hier een Art Deco dame in een mooie rode jurk met bont en ook weer
in vele lagen gemaakt....Met chameleon glitter op het bont en gouden
glitter op de sieraden van de dame...

At the bottom you see Santa Claus with his sleigh with presents.also
made in layers with above and below a red 3D Christmas flower...
Here another Art Deco lady in a red dress with fur and again made in many
layers.....With chameleon glitter on the fur and gold on the jewelry of the lady..

Bedankt voor je bezoekje en fijn als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would appreciate it when you leave a message..

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #577-578
613 Avenue Create: #202301-JANUARY 2023 ANYTHING GOES W/Optional Twist: Winter Theme (avenue613.blogspot.com)
A Place To Start: JANUARY 2023 - ANYTHING GOES (hereisaplacetostart.blogspot.com)
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #1-2023
Krafty Chicks Challenge : Krafty Chicks Challenge #646 - Week 2 - Christmas
Creatalicious Challenges: Challenge #251 ANYTHING GOES with optional winter sports
Lil Patch of Crafty Friends Challenge ...: #198-Conie Fong


 

donderdag 12 januari 2023

Vandaag kom ik langs met deze kaart in de vorm van een Pick -Up
Truck in het rood met sneeuw op de wagen ( Ijskristal)....
Achter de wagen een grote tekst met JOY waar de Kerstman in een
krans zit in het midden..op de deur van de wagen een label met Merry Christmas..

Today I show you this shape card it's a Pick- Up Truck in the color red
with snow on the wagon ( Ice crystal )....
Behind the wagon a large text with JOY with in the middle a wreath with
Santa Claus in it on the door of the wagon a label with merry Christmas...
|
Geheel rechts zie je deze leuke pinguin op schaatsen met een warme
trui aan en een das om zijn nek....In vele lagen gemaakt met sneeuw op
de schaats en glitter op de accenten het is een design van Debbi Moore
uit de collectie Party Penguins....

On the right you see this cute penguin on ice skates with a warm sweater on
and a scarf around his neck... Made in many layers with snow on the skate
and glitter on the accents it's a design from Debbi Moore from the collection
Party penguins....

Dit is de achterkant van de rode Pick-Up Truck met hier een label
met een leuke tekst erop....Een zuurstok in het blauw met wit op de
deur en wat blauwe sneeuwvlokjes en weer sneeuw op de wagen...

This is the back of the red Pick-Up truck with here another label with
a lovely text on it....A candy cane in blue and white colors on the door
and some light blue snowflakes and again snow on the wagon...

Hier heb ik er een grappige pinguin bijgedaan verkleed als de
kerstman met achter hem een zak met cadeaus....
Met chameleon glitter op het bont en ook weer in vele lagen gemaakt...

Here I have done a funny penguin dressed up like Santa with a big
bag with presents behind him.....
With chameleon glitter on the fur and again made in many layers...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
Word Art Wednesday: Anything Goes - Weeks #577-578
613 Avenue Create: #202301-JANUARY 2023 ANYTHING GOES W/Optional Twist: Winter Theme (avenue613.blogspot.com)
A Place To Start: JANUARY 2023 - ANYTHING GOES (hereisaplacetostart.blogspot.com)
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #1-2023
Krafty Chicks Challenge : Krafty Chicks Challenge #646 - Week 2 - Christmas
Creatalicious Challenges: Challenge #250 ANYTHING GOES with optional something new