Bestie sticker

Bestie sticker

Volgers

dinsdag 29 november 2022

We zijn weer met een nieuwe wedstrijd begonnen
bij My Besties Dutch Girls DT alles mag met elke
digi....Ik heb deze kaart gemaakt van een kabouter
met een grote klok in zijn handen en een muts op in
het blauw met een kerstboom als lichaam.....

My Besties Dutch Girls Designs: DECEMBER CHALLENGE ANYTHING GOES

There is a new challenge started at My Besties Dutch
Girl DT anything goes with any digi...I made this card
it's a gnome with a large clock in his hand and a hat on
in blue colors and a Christmas tree as a body....

Links bij de klok dit leuke gingerbread cookie
van My Besties ''Little Ginger'''...Een lief meisje met
een blauwe jurk aan en gemaakt in vele lagen met glitter..
Met een Kerstgroet en diverse decoratie in de kerstboom
met op zijn muts sneeuwvlokjes....

At the left you see a gingerbread cookie from My Besties
''Little Ginger''...A sweet girl with a blue dress on and made in
many layers with glitter...With on the other side a Christmas greeting
and different decoration in the Christmas tree and snowflakes on the hat..

En dit is de achterkant van de leuke kabouter met
klok...Hier heb ik ook sneeuwvlokken op de muts
gedaan en andere decoratie in de boom met een rode
kalender van januari 2023...

And this is the back of the cute gnome with clock....
Here also snowflakes on the hat  and different decoration
in the Christmas tree with a red calendar of januari 2023...

Hier heb ik een ander gingerbread cookie gedaan
van My Besties ook uit de little ginger collectie...
Deze heeft een warme muts op en een lekkere beker
met chocolade melk in zijn hand....Ook weer in vele
lagen gemaakt met glitter op de accenten...

Here I have added another gingerbread cookie from My Besties
and also from the little ginger collection....This one has a nice
warm hat on and a delicious cup of chocolate in his hand...
And again made in many layers with glitter on the accents...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:


 

donderdag 24 november 2022

Een Kerstkaartje in de vorm van een lekkere beker met chocolade
melk en slagroom als een kabouterhuisje...Erachter allemaal kersttakken
met rode sneeuwvlokken erop met lollies en een zuurstok Jammie...

A Christmas card in the shape of a with chocolate milk and whipped
cream it's a gnome house....Behind Christmas branches with red snowflakes
on them and lollipops and a candy cane Yum....

Bij het Kersthuisje staan deze twee verliefde kabouters ze geven elkaar
een kus....Ze zijn lekker warm aangekleed met een kerstmuts op geheel
in  lagen gemaakt met chameleon glitter op het bont....
Met een leuke kersttekst erbij aan de rechterkant en op het sneeuw heb
ik weer ijskristal gedaan ...

By the Christmas house is standing this in Love gnome couple kissing
each other...They are dressed nice and warm with a Christmas hat on made
in many layers with chameleon glitter on the fur...
With a cute Christmas sentiment above them and for the snow I have used
again ice crystal...

En dit is de achterkant van het kabouterhuisje ook hier weer ijskristal
voor de sneeuw...Hier heb ik ook een kerstgroet gedaan met erboven
een paar schaatsen aan de andere kant een kerstbloem met blad...

And this is the back of the gnome house with here also ice crustal
for the snow...I have add here a Christmas greeting with above a pair of
ice skates on the other side a Christmas flower with a leaf...

Hier heb ik een leuk kaboutermeisje gedaan ze heeft haar kleine
kerstboompje opgetuigd en gaat hem laten zien aan het verliefde stel...
Ook haar heb ik in vele lagen gemaakt met chameleon glitter op het bont
en verschillende kleurtjes glitter op de ballen in het boompje...

Here have I add a cute gnome girl she has decorated her little Christmas tree
and is going to show it to the in Love couple...
I have her also made in many layers with chameleon glitter on the fur and
different colors of glitter to the baubles of the tree....

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message...

I join:
Classic Design Challenge Blog : Classic Design Challenge November # 11
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #11-2022
 

maandag 21 november 2022

Vandaag kom ik weer langs met deze Kerstcreatie deze keer is het
een dubbeldekker bus uit Londen....Met sneeuw op het dak en ook
 van het dak van de eerste bus ik heb er weer ijskristal voor gebruikt ...
Aan de linkerkant zie je een Engelse wachter staan in zijn huisje met
sneeuw op het dakje en in lagen gemaakt met gouden glitter op zijn pak...

Today I come by with another Christmas creation this time it's a London
double decker bus.... With snow on the roof and also on the roof of the bottom
bus I used again ice crystal for the snow...On the left side by the bus you see a
guard regiment in his little house with also here snow on the roof and some
gold glitter on the suit of the guard and made in layers...


Bij de bus staat deze deftige Art Deco dame netjes gekleed met een
jas afgezet met bont waar ik chameleon glitter heb opgedaan...
Uiteraard in vele lagen gemaakt met gouden glitter op de sieraden met
naast haar een decoratie tasje...Dit is een design van Debbi  Moore uit
de Kerstcollectie met bovenaan nog een leuke Kersttekst in in het groen...

By the bus is standing this beautiful Art Deco lady neatly dressed with a
coat trimmed with fur where I add chameleon glitter on...
Of course made in many layers with gold glitter on the jewelry with next to
her a little bag....This lady is a design from Debbi Moore from the Christmas
collection with at the top a lovely Christmas text...

En dit is de achterkant van de bus met ook hier sneeuw en hier heb
ik links een notenkraker gedaan ook in lagen met glitter erop...
Erboven nog een sentiment en als decoratie een hoge herenhoed en
een rode lippenstift....

And this is the back of the bus with here also snow and I have on the
left side a nutcracker made in layers with glitter on it...
Above the nutcracker a sentiment and for the decoration I have add a
tall man hat and a red lipstick...


Hier staat aan de rechterkant een andere Art Deco dame gekleed
in een mooie avondjurk met bont aan de bovenkant...
Op het bont heb ik weer chameleon glitter gedaan en op de sieraden 
gouden glitter en ook haar heb ik in vele lagen gemaakt ook zij komt
van een design van Debbi Moore...

Here is standing on the right side another Art Deco lady dressed in a
pretty evening dress with fur at the top...On the fur I have add again
chameleon glitter and for the jewelry golden glitter and I have made here
also in many layers and she is also a design from Debbi Moore...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would appreciate it when you leave a message...

I join:

Classic Design Challenge Blog : Classic Design Challenge November # 11
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #11-2022 

donderdag 17 november 2022

Vandaag kom ik langs met deze A4 kaart het is een
verjaardagskaart voor mijn moeder die zaterdag jarig is...
Met een achtergrond van een tuintafereel met roze bloesem
en aan de balustrade heb ik roze en blauwe 3D bloemen gedaan
met bovenaan de kaart een mooi roze sierlint...

Today I come by with this A4 card it's a birthday card  for my mother
who has a birthday on Saturday....
With a background of a garden scene with pink blossom and on
the balustrade I did pink and blue 3D selfmade flowers with at the 
top of the card a beautiful ribbon...


In de tuin staat deze mooie dame met een vlinder op haar
hand en geheel in lagen gemaakt met glitter...
Dit is een design van Debbi Moore van de digital download
''Art Deco Gatsby Gardens'''....Verder heb ik nog in MDF een
Verjaardagsgroet en het woord MUM bijgedaan...

In the garden is standing this beautiful lady with a butterfly on
her hand and made in many layers with glitter on the accents..
This all is a design from Debbi Moore from the digital download
'' Art deco Gatsby Gardens''....Further have I add a birthday text and
the word MUM in MDF....
En dit is de achterkant van de A4 kaart met hier een
achtergrond van een slaapkamer met een kap/make up
tafel ...Ik heb er een flesje Chanel nr.5 bijgedaan en een
flesje roze nagellak met een borstel op de stoel...
Hier heb ik bovenaan een roze tulle rand gedaan wat het
romantisch maakt...

And this is the back of the A4 card with here a background of
a dressing table/ make up.....I added a bottle of Chanel nr.5 and
a pink bottle of nailpolish and a brush on the seat...
I have add also a pink tulle edge at the top that looks so romantisch..

Hier heb ik een plaatje van een Art Deco dame
bijgedaan maar alleen de bovenkant van haar lichaam..
Ook weer in vele lagen gemaakt met glitter op de accenten
met links onderaan nog een leuke tekst erbij...

Here I have a image of a Art Deco lady but only the top of
here body....Again made in many layers with glitter on the
accents and on the left bottom a nice text...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would love it when you leave a message..

I join:
Classic Design Challenge Blog : Classic Design Challenge November # 11
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #11-2022
 

dinsdag 15 november 2022

Goedemiddag vandaag kom ik langs met deze kerstkaart in de
vorm van een groot hart gezien van de zijkant....
Op de achtergrond zie jullie een caravan en een tentje met ervoor
een kampvuurtje de caravan is versierd voor de kerstdagen...
Op het dak van de caravan en op de bomen heb ik weer ijskristal
gedaan zodat het net echte sneeuw lijkt....

Good afternoon today I show you this Christmas card in the shape
of a big heart seen from the side....
On the background you see a caravan and a red tent with in front a
campfire the caravan is decorated for the holidays...
On the roof of the caravan and on the trees I have add again ice crystal
for the snow so that it looks real....

Aan de zijkant van de caravan heb ik een leuke kabouter met een
lantaarn in zijn hand gedaan... Dit is een plaatje van de CD van
Debbi Moore "Gnomes for Christmas'''en is weer in vele lagen
gemaakt met glitter...

On the side of the caravan have I add a cute gnome with a lantern in
his hand ....This is a image from the CD from Debbi Moore ''Gnomes
from Christmas'''and made in many layers with glitter...

En dit is de achterkant van het grote hart met caravan en tentje
hier ook weer sneeuw op het dak en op de bomen...
Bij het tentje heb ik een leuke tekst gedaan in de vorm van een
elf in kerstpak '' Raadgever van de leukste elfen'''.....

And this is the back of the big heart with caravan and tent here I
have also added ice crystal for the snow...
By the tent this cute text in the shape of a elf in a Christmas suite
'' Counselor of the cutest elves'''....

Hier ook weer een plaatje van de CD een kabouter met een Kerstpak
aan en een zak met cadeaus naast hem...
Ik heb chameleon glitter op het bont en op zijn baard gedaan en ook
hij is weer in vele lagen gemaakt....

Here also a image from the CD a gnome in a Christmas suite with a
bag of gift next to him...
I add chameleon glitter to the fur and the beard of the gnome and again
he is made in many layers...

Bedankt voor je bezoekje en leuk als je weer een berichtje achterlaat...

Thanks for visiting and I would appreciate it when you leave a message...

I join:

Classic Design Challenge Blog : Classic Design Challenge November # 11
A Perfect Time To Craft Open Challenge: A Perfect Time To Craft Open Challenge #11-2022
Try it on Tuesday: Traditional Christmas (tuesdaytaggers.blogspot.com)
I do love celebration the holidays in a caravan but ahhh it's to cold ..